Քանի՞ տարով է ընտրվում ՀՀ նախագահը: Նշել ճիշտ պատասխանը.
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Ո՞վ կարող է լինել ՀՀ նախագահ: Նշել ճիշտ պատասխանը.
 • 35 տարին լրացած քաղաքացին
 • ԱՄՆ քաղաքացին
 • 40 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացին
 • 18 տարեկան երիտասարդը
Ո՞վ է ընտրում Հանրապետության նախագահին: Նշել ճիշտ պատասխանը.
 • ՀՀ քաղաքացիները
 • Ազգային ժողովը
 • Մարզպետները
 • Ազգությամբ հայ բոլոր մարդիկ
Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ. Հանրապետության նախագահը`
 • Ընդունում է օրենքներ
 • Փոփոխություններ է կատարում սահմանադրության մեջ
 • Հանդիսանում է պետության գլուխը
 • Ընտրում է վարչապետին
Քանի՞ անգամ նույն անձը կարող է ընտրվել Հանրապետության նախագահ՝
 • մեկ
 • երկու
 • երեք
 • չորս
Հայաստանի Հանրապետության ո՞րերորդ նախագահն է Արմեն Սարգսյանը՝
 • Երրորդ
 • Չորրորդ
 • Առաջին
 • Երկրորդ
Ի՞նչ մասնագիտություն ունի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը.
 • Բժիշկ
 • Իրավաբան
 • Ֆիզիկոս
 • Ճարտարապետ
Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ. Հայաստանի Հանրապետության զինանշանն է.
 • կենտրոնում՝ վահանի վրա, պատկերված են Արարատ լեռը՝ Նոյյան տապանով, և պատմական Հայաստանի չորս թագավորությունների զինանշանները, վահանը պահում են արծիվը և առյուծը, իսկ վահանից ներքև պատկերված են սուր, ճյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա և ժապավեն։
 • կենտրոնում՝ վահանի վրա, պատկերված են Արարատ լեռը՝ Նոյյան տապանով, և պատմության ընթացքում հայկական բոլոր հանրապետությունների զինանշանները, վահանը պահում են արծիվը և առյուծը, իսկ վահանից ներքև պատկերված են սուր, ճյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա և ժապավեն։
Ո՞ր թվականին է նախագծվել Հանրապետության նախագահի նստավայրը՝
 • 1992
 • 1991
 • 1951
 • 1970
Ո՞ր փողոցի կամ պողոտայի վրա է գտնվում Հանրապետության նախագահի նստավայրը՝
 • Աբովյան
 • Թումանյան
 • Բաղրամյան
 • Մաշտոցի
Նշվածներից ո՞րն է սխալ. Հայաստանի Հանրապետությունը՝
 • Ժողովրդավարական պետություն է
 • Իրավական պետություն է
 • Սոցիալիստական պետություն է
 • Ինքնիշխան պետություն է
Ո՞ր երգն է ընդունվել 1991թ.-ին որպես Հայաստանի Հանրապետության օրհներգ.
 • «Երազ իմ երկիր հայրենի»
 • «Մեր Հայաստան»
 • «Իմ անուշ հայրենիք»
 • «Մեր հայրենիք»